Uw bestuursleden


Wim van den Bos
Voorzitter

0546-851790
info@vislust.nl

Ledenadministratie
Coördinator bodes


Vacant


secretaris@vislust.nl


Harry Roord
Penningmeester,
2de voorzitter

0546-816570


Coördinator Jeugdcommissie
Website, Clubblad, Nieuwsbrieven

Hero Brinkman

Onderhoud clubhuis
06-21863104
Coördinator
Karpercommissie
Ivo Nijboer
 Henk Wijnen,

coördinator water- & visstandbeheer
coördinator vliegvissers

Armin Büter
Coördinator wedstrijdcommissie