Wijzigingen doorgeven

Wilt u wijzigingen doorgeven in uw gegevens, gebruikt u dan onderstaand formulier.
Foutmelding 
 
E-mailadres
Anders:
Naam en voorletters
lidnummer (zie Vispas)
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats
Nieuw adres en huisnummer
Nieuwe postcode en woonplaats
Opzegging lidmaatschap per datum (uiterlijk op 1 oktober voorafgaande aan het nieuwe kalenderjaar)