Privacy regelement

Privacyreglement AHV Vislust Almelo

AHV Vislust voert de ledenadministratie in samenwerking met Sportvisserij Nederland, in de zogenoemde Centrale ledenregistratie.
De gegevens, die in de centrale ledenregistratie worden opgenomen, zijn normale gegevens, die elke vereniging nodig heeft voor haar functioneren. Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens kunnen deze gegevens dan ook worden gebruikt voor duidelijk omschreven doeleinden, passend bij de vereniging.
De doelen van de centrale ledenregistratie zijn als volgt:
Verstrekken van gepersonaliseerde visdocumenten
Bijhouden van een actueel overzicht van aangesloten sportvissers
Verstrekken van sportvisserij-informatie
Uitvoeren van sportvisserij gerelateerd onderzoek
Uitsluiten van lidmaatschap bij overtreding of royement

Gegevens die worden opgenomen in de centrale ledenregistratie zijn:

 • Achternaam en voorletters
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Rekeningnummer bank/giro
 • Soort lidmaatschap
 • Abonnée Het Visblad
 • Huurder botenligplaats

AHV Vislust en Sportvisserij Nederland hebben zich de volgende regels gesteld, m.b.t. het verstrekken van gegevens:

 • Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden (buiten de georganiseerde sportvisserij), met uitzondering van personen en instanties die zich bezig houden met controle op visdocumenten.
 • Aan federaties worden alleen gegevens verstrekt waarvan die persoon via een hengelsportvereniging lid is.
 • Door Sportvisserij Nederland kan, in samenwerking met een aangesloten federatie, vergunninghouders binnen het werkgebied van die federatie worden benaderd.
 • Door Sportvisserij Nederland kan, in samenwerking met een aangesloten hengelsportvereniging, vergunninghouders binnen het werkgebied van die vereniging worden benaderd.

Klachten omtrent de centrale ledenregistratie en het privacyreglement dienen te worden gericht aan het bestuur van AHV Vislust.