Inschrijven voor wedstrijd

Wilt u zich inschrijven voor een wedstrijd, gebruikt u dan dit formulier.

U krijgt een melding op het scherm dat de inschrijving is geslaagd. Zo niet, neem dan even contact op met de wedstrijdcommissie.


Dik Ardesch 06-52552234
Jan Hammink 06-20146854

Foutmelding 
 
Wedstrijdprogramma 2021-2022
Naam en voorletters
Naam koppelgenoot (indien van toepassing)
Straat en huisnummer
Postcode en Woonplaats
Mobiel nummer
Uw mobiele telefoonnummer wordt opgenomen in een whats-appgroep. 
Op deze wijze kunnen wij snel met u communiceren in geval van wijzigingen.
U kunt de whats-app groep altijd zelf verlaten.
E-mail adres