Dollegoorvijver

Vissen in de Dollegoorvijver is alleen toegestaan voor leden van AHV Vislust, van HSV Ons Genoegen uit Hengelo en OHV Oldenzaal. Nachtvissen is toegestaan. Er mag met ten hoogste 2 hengels worden gevist en het meenemen van vis is niet toegestaan.
In de vijver zitten veel vissoorten. Karpervissers en witvisvissers kunnen in deze vijver aan hun trekken  komen. Er is ruim gelegenheid voor mindervalide vissers. En daarnaast beschikt de vijver over 48 individuele steigers.
In mei 2011 is er 400 kilogram kruiskarper uitgezet. Deze kleine karpers zijn vooral bedoeld voor de witvisvisser. het is een goede sportvis, ook aan de vaste hengel. De karpertjes worden inmiddels goed gevangen. Ons clubhuis is gelegen aan de Dollegoorvijver.

De Dollegoorvijver is begin jaren ’50 ontstaan door zandwinning ten behoeve van de aanleg van het industrieterrein Dollegoor in Almelo. Na voltooiing van het aanleggen van het industrieterrein heeft de eigenaar, gemeente Almelo, de voormalige zandwinlocatie verpacht aan de A.H.V. Vislust, met het doel om de locatie te gebruiken als visvijver.
De visvijver heeft een driehoekige vorm en is ingeklemd tussen twee spoorlijnen met aan de noordwest kant de Schuilenburgsingel.
De beide lange zijden zijn ca. 350 meter lang en de korte zijde ca. 200 meter. Het oppervlak van de visvijver bedraagt ca. 3,5 hectare met dieptes tot ca. 10 meter. De dieptes langs de oevers variëren van 1,5 tot 2 meter.


De Dollegoorvijver wordt op dit moment gebruikt voor:
- sportvisserij:
- licht recreatief gebruik (wandelroute).

De huidige situatie van de visvijver is te schetsen als een diepe plas met slecht ontwikkelde oevers. De plas bevat nagenoeg geen diversiteit in oever- en onderwatervegetatie (weinig ondiepe oeverzones). Langs de oevers staan voornamelijk geïsoleerde rietzones van enkele meters breed. De onderwaterbodem wordt gevormd door biomassa. De straling van de zon bereikt de bodem niet waardoor er nauwelijks onderwaterplanten kunnen groeien. Door de relatief grote diepte van de vijver in combinatie met slecht ontwikkelde oeverzones, zijn de aanwezige natuurwaarden gering.
De visstand wordt door de vereniging op peil gehouden en waar nodig wordt er vis uitgezet om de visstand goed te houden.
Rondom de vijver bevinden zich populieren, berken, eiken en diverse heesters en struiken. Voldoende voor de algemeen voorkomende vogelsoorten: kauw, mees, mus en merel. Een kolonie roeken nestelt in de populieren aan de noordwestkant van de vijver. Voor insecten, kreeftachtigen (voedselketen) en amfibiesoorten is weinig ruimte vanwege gebrek aan schuilmogelijkheden.
In het voorjaar is de vijver zeer helder en in de tweede helft van het jaar komt de algenbloei op gang waardoor het water troebel wordt. Vislust heeft voor het vergroten van de natuurwaarde al enkele maatregelen, zoals het aanbrengen van stammen en snoeihout in het water, getroffen om meer biodiversiteit te creëren. Deze maatregelen hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Download hier uw dieptekaart van de Dollegoorvijver