Bestuur

De ledenadministratie wordt uitgevoerd door Sportvisserij Nederland.

Bestuursleden

Harry Roord
voorzitter

0546-816 570
info@vislust.nl

Commissie Jeugd
Commissie Karper
Commissie Veteranen
website, nieuwsbrieven


 Henk Wijnen
secretaris
06 30 31 66 82

coördinator water- & visstandbeheer
coördinator vliegvissers

secretaris@vislust.nl

Armin Büter
penningmeester

06 24 55 79 32
penningmeester@vislust.nl

wnd. penningmeester

 Hero Brinkman
Algemeen bestuurslid
Onderhoud clubhuis

06-21863104

Jeffrey Langejans
Algemeen bestuurslid

Jeugdcommissie
Vismeester
Visgids
06-83235639


 Gerrit Meijer
Algemeen bestuurslid

06-41469726

Commissie Wedstrijden