ALV Voorjaar 2023

De Algemene Ledenvergadering voorjaar 2023 vindt plaats op maandag 27 maart om 20:00 uur in ons clubhuis.


Bijlagen:
  1. De concept-notulen van de ALV voorjaar 2022
  2. De concept-notulen van de ALV najaar 2022
  3. Jaarverslag 2022
  4. Concept-akte statutenwijziging