ALV Voorjaar 2023

De concept-notulen van de ALV voorjaar 2022