Ledenadministratie

Met ingang van oktober 2018 wordt de ledenadministratie uitgevoerd door Sportvisserij Nederland.

Als er sprake is van veranderingen in uw adres of u wilt stoppen met vissen, dan moet u daarover zelf contact opnemen met Sportvisserij Nederland. Dat kan op een van de volgende wijzen: 

  1. Via www.mijnsportvisserij.nl
  2. Per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl
  3. Met behulp van een mutatieformulier (zie onderaan deze pagina)
  4. Of via telefoon 0900 2025358 (€1,- per gesprek) 

Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09:00 – 17:00 bereikbaar.


Foutmelding 
 
E-mailadres
Naam en voorletters
lidnummer (zie Vispas)
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats
Nieuw adres en huisnummer
Nieuwe postcode en woonplaats
Opzegging lidmaatschap per datum (uiterlijk op 1 oktober voorafgaande aan het nieuwe kalenderjaar)
Eventuele opmerkingen