ALV Najaar 2022

Op maandagavond 21 november 2022 vindt de Algemene Ledenvergadering 2022 plaats. De oproep daarvoor heeft u ontvangen bij uw VISpas 2022.

Leden worden hierbij nogmaals uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. 

Hoewel de situatie gelukkig erg is verbeterd, moeten we voorzichtig blijven met corona. Van onze kant zullen we extra aandacht hebben voor de zaalindeling en voor een goede ventilatie. Bij gezondheidsklachten blijft u thuis. Houdt zoveel mogelijk afstand. Dan kunnen we er met elkaar een goede bijeenkomst van maken.

De agenda voor deze vergadering kunt u hier downloaden.