ALV Najaar 2018

Het bestuur van de AHV Vislust nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op maandagavond 26 november 2018. De vergadering wordt gehouden in ons clubhuis, Slachthuiskade 50 te Almelo. Aanvang 20:00 uur. De agenda voor de vergadering kunt u hier downloaden.

Op de agenda staan een aantal ingrijpende investeringen in meubilair en voor de aanschaf van zonnepanelen.
In de eerstvolgende nieuwsbrief zal op een aantal onderwerpen al vast vooruit worden geblikt.

De agenda voor de Najaarsvergadering 2018

De (concept) notulen van de Najaarsvergadering 2017