Beheer van viswater

U kunt hier een aantal onderzoeken raadplegen naar vis- en waterstandbeheer in diep water.

  1. De Dollegoorvijver
    Een onderzoek naar inrichting, waterhuishouding, visstand en beheer van de Dollegoorvijver (1999)
  2. De diepte in
    Een onderzoek van Sportvisserij Nederland naar visstand- en  visserijbeheer in diepe plassen.
    Visionair nummer 26, december 2012.