ALV Najaar 2023

De concept notulen van de ALV najaar 2023.