ALV 2020

Als gevolg van de Covid-19 pandemie is er in 2020 geen Algemene Ledenvergadering, althans niet op de wijze waarop u dat van ons gewend bent. 

Op maandagavond 23 november kunt u vanaf 20:00 uur 's-avonds de vergadering digitaal volgen op uw computer, tablet of telefoon. De link (URL) naar de betreffende site wordt hier bekend gemaakt.

Op de agenda staan de meest belangrijke punten welke om besluitvorming vragen en niet uitgesteld kunnen worden.
Denk aan de bestuursverkiezingen, het jaarverslag 2019, de financiĆ«n 2019, de begroting 2020, de contributie 2021 en enkele investeringen. 

De agenda van de vergadering geeft inzicht in de gevraagde besluiten.
Tevens vindt u hier de stukken welke vastgesteld moeten worden:
  • Financieel verslag 2019 en begroting 2020 (op te vragen bij penningmeester@vislust.nl)
  1. Ieder lid waarvan wij over een correct email adres beschikken krijgt via de mail een unieke stemcode. Daarmee kunt u uw stem uitbrengen op de beslispunten welke het bestuur aan u voorlegt. Dat kan al vanaf een paar dagen voor de vergadering. 
  2. Bent u er niet zeker van of uw email adres bij ons bekend is, stuur dan even een mailtje met het verzoek de stemcode toe te zenden.
Hebt u vragen naar aanleiding van deze vergaderstukken of hebt u andere vragen aan het bestuur, graag ontvangen wij deze vragen tijdig voor aanvang van de vergadering zodat wij deze tijdens de vergadering kunnen behandelen. Ook zullen wij de gestelde vragen onderaan dit bericht opnemen en voorzien van een concept-antwoord.