ALV 2021

De Algemene ledenvergadering op maandag 22 november 2021 wordt verschoven naar een later tijdstip.

Op maandagavond 22 november 2021 vindt de Algemene Ledenvergadering 2021 plaats. De oproep daarvoor heeft u ontvangen bij uw Vispas 2021.

Leden worden hierbij uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. Maar corona is nog niet voorbij. Dus denk goed na of u bij deze vergadering aanwezig wilt zijn. We streven er naar goed afstand houden van elkaar -1,5 meter- maar dat kan alleen als de opkomst beperkt blijft. Dat klinkt niet erg uitnodigend maar uw en onze gezondheid is een kostbaar goed en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Bij een te grote opkomst is het niet uitgesloten dat we de zaal moeten sluiten.

Van onze kant zullen we extra aandacht hebben voor de zaalindeling en voor een goede ventilatie. Van uw kant vragen we dus terughoudendheid bij uw wens aanwezig te zijn en als u toch komt om afstand te houden. En de CoronaCheck is verplicht. Daar zullen we bij de toegang nauwgezet op controleren.

Bijlagen:
  1. Agenda ALV 22-11-2021
  2. Concept-notulen ALV najaar 2020
  3. Bijlage bij concept-notulen najaar 2020 (overzicht uitslag stemming agendapunten 2020)
  4. Jaarverslag secretaris 2020
  5. Financiƫle cijfers 2020, alleen op verzoek te richten aan penningmeester@vislust.nl