ALV Najaar 2016

Hier vindt u de agenda en de bijbehorende vergaderstukken.

Agenda Algemene Ledenvergadering najaar 2016
Flyer Visreis.nl

Notulen Algemene ledenvergadering najaar 2015