AHV Vislust wijzigt statuten

terug naar overzicht

Dinsdag, 25 april 2023

In de Algemene Ledenvergadering van 27 maart jl. hebben de leden ingestemd met een voorstel van het bestuur de statuten van de vereniging te wijzigen.

Met deze wijziging, conform het standaard model van Sportvisserij Nederland, voldoen de statuten weer aan de laatste wetswijzigingen. 
Zo vloeien een aantal wijzigingen voort uit de WBTR, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. In het bijzonder gaat het daarbij om bepalingen:
  • rond de taakvervulling door bestuurders
  • om tegenstrijdig belang te voorkomen
  • rond belet/ontstentenis van bestuurders
  • rond de stemverdeling.
Een uitgebreide toelichting hierop vind u in de (concept-)notulen van de ALV van 27 maart 2023.

Dat zijn de wijzigingen die voortvloeien uit de WBTR.

Daarnaast hebben de leden door het instemmen met een wijzigingsvoorstel het mogelijk gemaakt dat:
  • we zonodig ook digitaal kunnen vergaderen, mochten de omstandigheden daartoe aanleiding geven
  • dat de omvang van het bestuur is aangepast naar maximaal 7 en minimaal 3 bestuurders
  • dat de bepalingen rond het wijzigen van statuten zijn aangepast
  • dat het bestuur -met waarborgen omkleed- meer ruimte heeft voor het doen van uitgaven
  • dat de wijze van oproepen voor de ALV wordt aangepast.
Ook deze wijzigingen worden uitgebreid toegelicht in de (concept-)notulen van de ALV van 27 maart 2023.

De huidige statuten vindt u op deze site.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies