Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Algemene Ledenvergadering 23 november 2020

terug naar overzicht

Zondag, 29 november 2020

Op 23 november jl. heeft Vislust haar algemene ledenvergadering 2020 gehouden. Dat was toch wel een bijzondere vergadering, in dit covid-19 jaar.

De vergadering was digitaal in Teams. De oproep was gedaan via de bijsluiter bij de Vispas 2020, via een oproep in Hallo Almelo (3 maal) en via een oproep op de website. Ruim 3.500 leden ontvingen via de email een persoonlijke unieke stemcode, de leden waarvan we geen of een foutief email adres hebben (ruim 1.500) konden de unieke stemcode opvragen bij de secretaris. Daarvan is summier gebruik gemaakt.

Er melden zich 24 deelnemers digitaal aan in Teams. Er was ruimte voor 300 deelnemers, maar die hebben we dus niet gehaald. Het ging ook niet geheel vlekkeloos. Sommige deelnemers hadden kennelijk hun volumeregeling niet of niet voldoende openstaan en hebben daardoor een gedeelte van de vergadering gemist. Een leerpuntje, mochten we in de toekomst nog een keer digitaal moeten vergaderen. 

Stemmen over de agendapunten  ging ook digitaal, via Onlinestemtool.nl. Stemmen kon al vanaf vrijdag 20 september. Iets meer dan 60 leden hebben gestemd oven de diverse vragen welke het bestuur aan de ALV voorlegde.

Op alle in de agenda gestelde vragen werden door de ALV ruimschoots positief gereageerd. Daarmee hebben we een nieuw dagelijks bestuur dat als volgt is samengesteld:
Harry Roord voorzitter, Henk Wijnen secretaris, Armin Büter penningmeester. Gerrit Meijer is benoemd tot nieuw bestuurslid, Hero Brinkman en Jeffrey Langejans maakten al lid uit van het bestuur.

Aan het bestuur werd decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid 2019, er werd ingestemd met de begroting 2020 en er is voortijdig besloten de contributie 2022 niet te verhogen. De ALV stemde voorts in met de bestemming van de winst over 2019. Voorts werd ingestemd met een investering in de reeds gerealiseerde steigers aan de Loolee, en met het plan een mindervaliden steiger te realiseren, eveneens aan de Loolee.
Het jaarverslag van de secretaris over 2019 werd vastgesteld. Dat geldt ook voor de notulen van de ALV van 25 maart 2019 en 25 november 2019.

We hopen in 2020 weer op een normale manier in ons clubhuis te kunnen vergaderen, dat heeft toch de voorkeur.